Giá phẫu thuật khuôn mặt

Tham khảo bảng giá phẫu thuật khuôn mặt với các dịch vụ chính sau đây:

GIÁ DỊCH VỤ ĐỘN CẰM TRƯỢT CẰM

GIÁ GỌT MẶT V LINE

GIÁ HẠ GÒ MÁ THÁI DƯƠNG TRÁN

Lưu ý: Tất cả dịch vụ trên được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN